รางวัล
ISO 9001: 2008
จาก :URS (Thailand) Limited Systems & Services Certification
รางวัล
รับรางวัล สถานประกอบกิจการ ต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย 2565
รับรางวัล สถานประกอบกิจการ ต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย 2565 ปีที่7 (ระดับเพชร)
รางวัล
บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด ได้รับรางวัล Zero Accident Campaign 2023 ระดับทอง ปีที่ 1
บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด ได้รับรางวัล Zero Accident Campaign 2023 ระดับทอง ปีที่ 1
รางวัล
รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ 9 ปีติดต่อกัน
รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ ประจำปี 2566 9 ปีติดต่อกัน (ระดับประเทศ)
รางวัล
Has been honourably awardea the 2023 on labour relations as the 9 year
Has been honourably awardea the 2023 on labour relations as the 9 year of achievement
รางวัล
เกียรติบัตรความปลอดัยบนท้องถนน
บริษัท สุราษฎร์ะานี เบเวอเรช จำกัด เป็นผู้ให้การสนับสนุนความร่วมมือภาครัฐ ในการสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566
รางวัล
ฮาลาล
การรับรองมาตรฐานระบบ Halal (ฮาลาล) จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมาตรฐานระบบ Halal 
เป็นระบบการควบคุมการผลิตอาหารหรือสิ่งเจือปนที่ไม่ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลาม เนื่องจากศาสนาอิสลามจะเข้มงวดและระมัดระวังในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลาม จึงมั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตจนนำมีสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีเป็นไปตามหลักการของศาสนาอิสลาม
รางวัล
NSF Drinking Water
รับรองมาตรฐานการผลิตจาก NSF International
รางวัล
ISO 9001 : 2015
From :URS (Thailand) Limited Systems & Services Certification
รางวัล
ISO 14001 : 2015
From :URS (Thailand) Limited Systems & Services Certification
รางวัล
ISO 22000 : 2018
From :URS (Thailand) Limited Systems & Services Certification
รางวัล
Best Employer 2019
Is hereby named Kincentric Best Employer Certification,2019
รางวัล
Silver Award Thailand 5S Award 2018
Silver Award Thailand 5S Award 2018
รางวัล
Golden Award Thailand 5S Award 2019
Golden Award Thailand 5S Award 2019
รางวัล
รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ 7 ปีติดต่อกัน
รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ 7 ปีติดต่อกัน
รางวัล
CODEX GHPs/HACCP
GLOBAL
รางวัล
HACCP
GLOBAL