ร่วมงานกับสุราษฎร์ธานี
เบเวอเรช
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
เจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท สุราษฏร์ธานี เบเวอเรช จำกัด
รับสมัครถึงวันที่31 ธันวาคม 2561
จำนวน1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description)

  1. รับผิดชอบงานธุรการทั้งหมด งานอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ
  2. จัดทำสัญญาบริการต่างๆเกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภค
  3. ดูแลงาน แม่บ้าน รปภ.กำจัดสัตว์พาหะ
  4. ดูแลการซื้อขายผลิตภัณฑ์ร้าน Singha Shop
  5. รับผิดชอบงาน CSR
  6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)
• เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป ทรัพยากรบุคคล บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ  1-2  ปี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรวีร์ คนึงเพียร โทร. 02-242-4173
E-mail : konravee_k@boonrawd.co.th

 

สมัครงาน